Karlssons webbsida - Automation i Sandby


Styrning via webbsida

Knappar i Sandby

 1. Bilden till vänster är bara en bild, och den fungerar alltså inte för att ändra eller avläsa något.
 2. Till vänster finns gröna områden. Det kan vara knappar som man kan klicka på, eller fält där man kan mata in information. Klicka aldrig utanför gröna områden.
 3. I mitten finns statisk informationstext.
 4. Till höger finns dynamisk information. Det kan vara rutor som visar status för någon funktion, eller siffror som visar t.ex. aktuell temperatur.
 5. Längst upp finns aktuellt datum och tid i styrenheten.
 6. Under aktuellt datum och tid visas senaste tillfälle som larmdetektorn aktiverades av någon rörelse.
 • Värme På/Av: Den gröna knappen togglar värme mellan på och av. Läget indikeras till höger. Kan även styras lokalt med knapp. Värmen stängs av automatiskt klockan 7 varje söndag- och onsdagmorgon. När värmen "stängs av" går den egentligen bara ner till en lägre temperatur som kan ställas in enligt nedan.
 • Utebelysning På/Av: Den gröna knappen togglar utebelysning mellan på och av. Läget indikeras till höger. Kan även styras lokalt med knapp. Utebelysningen stängs av automatiskt efter en timme.
 • Nästa fredag värme på: Om funktionen är aktiv startas värmen nästkommande natt till fredag, annars inte. Funktionen aktiveras direkt när tiden för tillslag har passerats, så om man deaktiverar för en fredag så startas inte värmen då, men funktionen aktiveras automatiskt för nästkommande fredag. Man måste alltså deaktivera tillslag inom en vecka innan natt till fredag, annars startas värmen. Läget indikeras till höger. Kan även styras lokalt med knapp enligt nedre bilden.
 • Huvudbrytare: Indikering till höger som talar om ifall huvudbrytaren vid dörren är till eller från.
 • Temp vid frånvaro: Här ställer man in vilken temperatur man skall ha när värmen är "avstängd". Begränsad inom rimliga värden oavsett vad man ställer in (10 - 20 grader C).
 • Temp hall: Visar aktuell temperatur i hallen.
 • Temp ute: Visar aktuell temperatur utomhus.

Läs om hur vattenventilerna kan användas

Sidan uppdaterades senast 20-02-23