Karlssons webbsida - Vattenventiler i Sandby


Vattenventiler 

Det finns nio ventiler för vattenstyrning. Av dem syns åtta i bilden till vänster och av dessa kan sju styras manuellt. Ventil nummer 2 styrs bara elektriskt. Ventilerna har följande funktion:

1. Nödpåsättning av vattnet i händelse av strömavbrott när ventil 2 inte kan hållas öppen av elen. Skall normalt vara avstäng som på bilden.

2. Elektrisk ventil som stängar av vattnet när huvudströmbrytaren i hallen stängs av, och vice versa. Ingen möjlighet att styra dennna manuellt på annat sätt än att man kan dra ur stickproppen på sladden från ventilen, varvid ventilen stängs.

3. Huvudvattenkran. Om något går fullständigt fel så att vattnet måste stängas så kan man använda denna. Skall normalt vara öppen som på bilden. Det finns en till likadan ventil till höger om vattenmätaren, och man kan använda vilken som helst av dessa för att stänga av vattnet helt.

4. Huvudvattenkran för två tappställen utomhus. Skall vara på under sommaren och avstängd under vintern som på bilden. Tappställena utomhus har kalkhaltigt, alltså inte avhärdat vatten.

5. Tillopp till avhärdningsfiltret. Skall normalt vara öppen som på bilden.

6. Förbikoppling av avhärdningsfiltret. Skall normalt vara stängd som på bilden.

7. Utflöde från  avhärdningsfiltret till husets tappställen. Skall normalt vara öppen som på bilden.

8. Lite dold ventil som kan användas för att stänga av vattnet till utkasteren ute mot bilarna. Om denna ventil stängs av så kan ventil 8 vara öppen även när frysrisk föreligger. Då kan man fortfarande tappa vatten från utkastaren utomhus bakom ytterdörren.

 

Tabell som visar hur ventilerna skall stå vid olika tillfällen
1 3 4 5 6 7 8 Funktion 
s ö s ö s ö ö Normalläge vinter, som på bilden.
s ö ö ö s ö ö Normalläge sommar. 
ö ö   ö s ö   Nödläge för att få vatten vid strömavbrott sommar eller vinter. 
s ö   ö ö s   Om backspolning pågår och man ändå behöver vatten. Nu får man hårt vatten. 
ö ö   ö s s s Om man måste lämna huset och stänga av huvudströmmen när man vet att backspolning kommer att ske.
Nu kommer vattnet att vara på även om huvudströmbrytaren är av, och detta måste man återställa när man har möjlighet efter att backspolningen är klar. 
      ö    Med ventilerna  5, 6 och 7 i detta läge är avhärdaren bortkopplad och slangarna kan lossas om man behöver byta eller serva avhärdaren.
            Med ventil 3 avstängd så är allt vatten avstängt, både ute och inne. 

I tabellen ovan visas "s" för stängd ventil och "ö" för öppen ventil. Grön bakgrund visar att inställningen är som i bilden, och röd bakgrund visar att inställningen avviker från bilden. Rutor som saknar ö/s och färg kan ha olika lägen beroende på bl.a. årstid.
Ovanför ventilen 2 finns ett vattenfilter som kan behöva rengöras ibland.
De båda vita/transperenta plastslangarna är avlopp från avhärdningefiltret. Den ena slangen transporterar bort vatten från backspolningen och den andra slangen transporterar bort vatten om det har blivit fel i en flottör i avhärdaren.
På hösten måste man försöka tömma vattnet ut utkastaren ute så gott det går, för att förebygga frysskador. Det kan t.ex. ske genom att man stänger ventil 4 och öppnad ventil 8, och blåser in luft i den ena av de yttre utkastarna.


Sidan uppdaterades senast 2020-02-23